46. Going bonkers for a penny

Ben can’t resist an AK-47 as a former game junkie. He enjoys the Wild West, along with other Wild Westerners. Long live the experience – everything is possible with no obligations or whatever. The restless thrill-seekers are having a good time. Um, well, do you have a minute…?

46. Lekker knallen voor een prikkie

Als voormalig game-junk kan Ben een AK-47 niet verstaan. Samen met andere Wilde Westerlingen geniet hij van het Wilde Westen. Lang leve de ervaring, niets moet en alles kan. De rusteloze sensatiezoekers zijn lekker bezig. Eh, nou, heb je even…?

45. Honesty lasts shortest

It was the deafening calm before the storm. Ben knows what’s coming after a shitty performance review. This can’t go on any longer. So Ben decides to come clean and accept any consequence of doing so. After all, honesty is the best policy. Both for yourself and for others…

45. Eerlijkheid duurt het kortst

De stilte voor de storm was oorverdovend. Na een moeizaam functioneringsgesprek voelt hij de bui hangen. Dit gaat zo niet langer. Daarom besluit Ben open kaart te spelen, en alle eventuele gevolgen voor lief te nemen. Eerlijkheid duurt immers het langst. Zowel voor jezelf als voor anderen…

44. Voorproefje van het echte werk

Kleine Ben speelt met zijn klasgenootjes grotemensenspelletjes na. Nog even lekker de vruchten plukken van een onbezorgd tijdperk. Maar let wel op. Dit is een verkapt voorproefje op het echte werk, wat dat ook is. Wie weet wordt het vroeg of laat nog duidelijk. Hopelijk…