47. Home in the Wild West

Through the grapevine, Ben ends up working on a great gig in Tasmania’s pristine no-man’s-land. Chopper flights, mad weather, freezing temperatures: nothing is too crazy. Be what it takes and go all out. Then you’ll feel at home in the Wild West in no time…

47. Thuis in het Wilde Westen

Via-via werkt Ben aan een speciale klus in het ongerept niemandsland van Tasmanië. Helikoptervluchten, noodweer, vrieskou: niets is te gek. Wees uit het juiste hout gesneden en zet de schouders eronder. Dan voel je je vanzelf thuis in het Wilde Westen…

46. Going bonkers for a penny

Ben can’t resist an AK-47 as a former game junkie. He enjoys the Wild West, along with other Wild Westerners. Long live the experience – everything is possible with no obligations or whatever. The restless thrill-seekers are having a good time. Um, well, do you have a minute…?

46. Lekker knallen voor een prikkie

Als voormalig game-junk kan Ben een AK-47 niet verstaan. Samen met andere Wilde Westerlingen geniet hij van het Wilde Westen. Lang leve de ervaring, niets moet en alles kan. De rusteloze sensatiezoekers zijn lekker bezig. Eh, nou, heb je even…?

45. Honesty lasts shortest

It was the deafening calm before the storm. Ben knows what’s coming after a shitty performance review. This can’t go on any longer. So Ben decides to come clean and accept any consequence of doing so. After all, honesty is the best policy. Both for yourself and for others…

45. Eerlijkheid duurt het kortst

De stilte voor de storm was oorverdovend. Na een moeizaam functioneringsgesprek voelt hij de bui hangen. Dit gaat zo niet langer. Daarom besluit Ben open kaart te spelen, en alle eventuele gevolgen voor lief te nemen. Eerlijkheid duurt immers het langst. Zowel voor jezelf als voor anderen…