38. Guilty of thought-crimes

Ben’s attention jumped in all directions again. Discipline gone, clarity gone. That’s why he returned to the meditation center like a lost son. Simply volunteering. Seems very utopian. Well, no. Appearances are deceptive. The urge to control is everywhere. Even in a place with so-called acceptance and letting go…

38. Verboden gedachtes moeten kunnen

Ben zijn aandacht sprong weer alle kanten op. Weg discipline, weg helderheid. Daarom keerde hij als een verloren zoon terug naar het meditatiecentrum. Lekker vrijwilliger uithangen. Heel utopisch allemaal. Nou, nee. Schijn bedriegt. De controledrang is overal. Dus ook op een plek met zogenaamd loslaten en acceptatie…

37. Talking a lot without saying anything

It was a long ‘workday’ of excessive talking. Not much was said. Ben had to hear it all out with grinding teeth. Daydreams, sugar bombs, fresh air, stimulants, rest: nothing would help to endure this senseless drivel. Just sit it out, observe the compulsive chatter and take notes…

37. Veel praten zonder iets te zeggen

Tijdens een langdradige ‘werkdag’ wordt veel gepraat maar weinig gezegd. Plichtmatig hoort Ben het knarsetandend aan. Dagdromen, pepmiddelen, suikerbommen, rust, frisse lucht; helemaal niets kan het slaapverwekkende geouwehoer nog verlichten. Zit het gewoon uit, observeer de dwangmatige praatcultuur en maak aantekeningen…

36. Staying at home and refusing work are OK

The corona-madness slings Ben from the frying pan into the fire. He considers a new killer job, despite his prior renouncing of the meat industry. Weird times ask for odd choices. Then this crazy train of thought crashed. Over my dead body! This picky migrant worker will simply enjoy this memorable staycation…

36. Thuiszitten is oké, werkweigering ook

Door de corona-pleuris belandt Ben van de regen in de drup. Ondanks eerdere afzwering van de vleesindustrie overweegt hij toch een nieuwe moordbaan. Bizarre tijden vragen om ongewone keuzes. De gevoelsmatige wijsheid overwint de gestoorde gedachtenkronkel. Over mijn lijk! Deze kieskeurige gastarbeider gaat lekker van deze gelegenheidsvakantie genieten…