37. Talking a lot without saying anything

It was a long ‘workday’ of excessive talking. Not much was said. Ben had to hear it all out with grinding teeth. Daydreams, sugar bombs, fresh air, stimulants, rest: nothing would help to endure this senseless drivel. Just sit it out, observe the compulsive chatter and take notes…

37. Veel praten zonder iets te zeggen

Tijdens een langdradige ‘werkdag’ wordt veel gepraat maar weinig gezegd. Plichtmatig hoort Ben het knarsetandend aan. Dagdromen, pepmiddelen, suikerbommen, rust, frisse lucht; helemaal niets kan het slaapverwekkende geouwehoer nog verlichten. Zit het gewoon uit, observeer de dwangmatige praatcultuur en maak aantekeningen…

36. Staying at home and refusing work are OK

The corona-madness slings Ben from the frying pan into the fire. He considers a new killer job, despite his prior renouncing of the meat industry. Weird times ask for odd choices. Then this crazy train of thought crashed. Over my dead body! This picky migrant worker will simply enjoy this memorable staycation…

36. Thuiszitten is oké, werkweigering ook

Door de corona-pleuris belandt Ben van de regen in de drup. Ondanks eerdere afzwering van de vleesindustrie overweegt hij toch een nieuwe moordbaan. Bizarre tijden vragen om ongewone keuzes. De gevoelsmatige wijsheid overwint de gestoorde gedachtenkronkel. Over mijn lijk! Deze kieskeurige gastarbeider gaat lekker van deze gelegenheidsvakantie genieten…

35. Wi-Fi and 200 grams of e-opium please

Ben returns to modernity after a smartphone-free experiment. This phase of life had a sobering conclusion: use useful tools wisely, constructively and in moderation. Do everyone a favor and simply resist the vacuum of this portable black hole. Great plan! Although making it happen is easier said than done…

35. Wi-Fi en 200 gram e-opium a.u.b.

Na een smartphone-loze periode keert Ben terug in de moderniteit. Het experiment eindigde met een ontnuchterende conclusie: gebruik handige hulpmiddelen verstandig, constructief en gedoseerd. Doe iedereen een goede dienst en weersta de zuiging van het draagbare zwarte gat. Strak plan! Al is de uitvoering makkelijker gezegd dan gedaan…