De opzet

In deze verhalen valt het dagelijks leven naadloos samen met (typisch) menselijke imperfecties, actuele vraagstukken en grootschalige ontwikkelingen. Zoals de naam suggereert beperkt de verhaallijn zich tot de gebeurtenissen van een dag. Geheel in stijl van ‘het globale dorp’ spelen de verhalen zich wereldwijd af. De leidraad is ‘het grotere plaatje’. Kenmerkende eigenschappen van deze verhalenreeks is het dagelijks-informele taalgebruik, de vlotte stijl, droog-nuchtere toon en serieus-humoristische ondertoon. Op onderbouwde wijze komen afgebakende doch samenhangende onderwerpen ter sprake. Omwille de diversiteit wisselt de nadruk continue. In het ene verhaal ligt de nadruk meer op de actie of persoonlijke ervaringen, in andere meer op de achterliggende thematiek. Soms staan psychologische aspecten centraal, soms maatschappelijke trends. Sommige teksten zijn direct en omschrijvend, andere zijn meer metaforisch of filosofisch van aard. Scrol door het beeldend overzicht (inclusief samenvattingen en steekwoorden) om een verdere indruk te krijgen.

Waarom deze opzet?

Door middel van verhalen verbinden, vermaken, verdiepen, inspireren en herkennen we. Niet alleen verrijkt deze universele behoefte ons bestaan; tevens weerkaatst ze hoe we ons met elkaar en de wereld verhouden. Mede door die spiegel blijven we ons ontwikkelen. Daarom is deze eigenschap van het verhaal nadrukkelijk aanwezig. Het onophoudelijke samenspel tussen iemands innerlijke wereld en de buitenwereld is heel herkenbaar. Dat zorgt voor geloofwaardigheid. Maar het gaat niet om de (persoonlijke) details. Ze zijn slechts een praktisch hulpmiddel om een aantal grotere doelen te verwezenlijken, namelijk:

  • Aantonen dat ‘cultuur’, ‘tijdsgeest’ of ’het systeem’ geen vage, onvatbare zaken zijn. Onze mentale constructies, manier van denken, overtuigingen en de daaruit voortvloeiende acties vormen de wereld om ons heen. We doen allemaal mee aan dat samenspel.
  • Een aantal moeilijk grijpbare sentimenten proberen te vatten. Feitelijk is dit een open boek over het ontstaan en verbrokkelen van wereldbeelden naar aanleiding van gebeurtenissen in het dagelijks leven.
  • Grootschalige ontwikkelingen vertalen naar onze dagelijkse levens. Om dat te doen gebruik ik situaties uit mijn leven
  • Stimuleren van een integraal blikveld en veelomvattende manier van denken.

%d bloggers like this: