39. All alone in the world

Ben had no contact with anyone for over a week. After finishing his hike through no man’s land, he suddenly stands face to face with another human. He struck up some small-talk with watery eyes. Damn. Human contact can be so great. Even the strangest birds can’t live without some sort of connection…

39. Moederziels alleen op de wereld

Ben had ruim een week geen contact met mensen. Na zijn wandeltocht door niemandsland stond hij opeens oog in oog met een medemens. Met natte ogen knoopte hij een nietszeggend praatje aan. Pfoe. Wat kan menselijk contact toch fijn zijn. Zelfs de raarste vogels kunnen niet zonder een vorm van verbinding…