20. Don’t question sustainable job creation

An unemployed man searches a job with a sense of duty. He encounters a very sustainable company during his job hunt. Curiously he takes a look, yet it turned out to be a bunch of hot air. This obedient citizen gets irritated, blows his opportunity and starts to question the definition of ‘real’ jobs.

20. Betwijfel duurzame werkcreatie niet

Een werkloze zoekt vol plichtsbesef naar een baan. Tijdens de banenjacht komt hij een zeer duurzaam bedrijf tegen. Nieuwsgierig neemt hij een kijkje, maar het blijkt gebakken lucht te zijn. Geïrriteerd gooit de brave burger zijn glazen in en plaats zijn vraagtekens over ‘echte’ banen.