22. Winner of the jackpot

Ben is asked an interesting question during a hike: ‘What would you do if you win the jackpot? He instantly answers that he’s already won it. After a brief silence, he gets goosebumps from a sincere answer that doesn’t fall out of the sky. There are a build-up and train of thought about it…

22. Winnaar van de hoofdprijs

Tijdens een wandeling krijgt Ben een interessante vraag voorgeschoteld: ‘Wat zou je doen als je de jackpot wint?’ Resoluut beantwoord hij dat hij hem al heeft gewonnen. Na een korte stilte krijgt hij kippenvel van een oprecht antwoord wat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Er zit namelijk een hele aanloop en gedachtengang achter…