23. Get the paper and move on

Rebellious Ben deviates from an assignment and clashes with his teacher. This was the straw that broke the camel’s back. He takes matters into his own hands and writes a shameless charge about the pedagogical demise. It’s an action that intensified his train of thoughts.

23. Papiertje halen en wegwezen

Opstandige Ben wijkt van een opdracht af en krijgt een ervaring met de docent. Dit was de druppel die de overvolle emmer deed overlopen. Hij dient een ongegeneerde aanklacht in tegen de pedagogische teloorgang. En juist die actie versterkt zijn gedachtenmolen.