35. Wi-Fi and 200 grams of e-opium please

Ben returns to modernity after a smartphone-free experiment. This phase of life had a sobering conclusion: use useful tools wisely, constructively and in moderation. Do everyone a favor and simply resist the vacuum of this portable black hole. Great plan! Although making it happen is easier said than done…

35. Wi-Fi en 200 gram e-opium a.u.b.

Na een smartphone-loze periode keert Ben terug in de moderniteit. Het experiment eindigde met een ontnuchterende conclusie: gebruik handige hulpmiddelen verstandig, constructief en gedoseerd. Doe iedereen een goede dienst en weersta de zuiging van het draagbare zwarte gat. Strak plan! Al is de uitvoering makkelijker gezegd dan gedaan…